Pathway_Schools

Sheffield Girls High School

Sheffield Girls High School ก่อตั้งปี 1878 เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Sheffield ย้อนกลับไปช่วงแรกมีนักเรียนเพียง 39 คน ภายใต้การดูแลของ Mary Alger หลังจากนั้นจึงมีการประชุมที่ Cutlers’ Hall ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อตั้งโรงเรียนสตรีอย่างเป็นทางการในเมือง Sheffield ปัจจุบันมีนักเรียนหญิงรวมกันทุกระดับชั้นมากกว่า 1,000 คนในโรงเรียน โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรดังนี้ Infants (Ages 4-6) Juniors (Ages 7 -11) Seniors (Ages 11-16) Sixth Form (Ages 16-18)

Nottingham Girls High School

Nottingham Girls’ High School ก่อตั้งเมื่อปี 1875 เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนตั้งอยู่ใน Nottingham และเป็นหนึ่งในโรงเรียนแรกๆ ที่เปิดสอนนอก London หากย้อนกลับไปก่อนยุค 1870 การศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงใน Nottinghamได้รับการแก้ไขโดยชนชั้นทางสังคม ทำให้มีข้อจำกัดสำหรับเด็กผู้หญิงในวัยทำงานที่ต้องการรับการศึกษาต่อหลังจบการการศึกษาระดับประถมศึกษา หลังจากนั้นจึงได้เกิดการเรียกร้องเรื่องการพัฒนาการศึกษาของเด็กผู้หญิงโดยนักปฏิรูปสตรีนิยม จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขระบบการศึกษาสำหรับสตรี โรงเรียนเปิดสอน 4 ระดับชั้นการศึกษาดังนี้ Nursery Infant and Junior School Senior School Sixth Form

Birkdale School

Birkdale School ก่อตั้งเมื่อปี 1904 โดย Maurice Asterley ตั้งอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์ เซาท์ยอร์กเชียร์ในอังกฤษเป็นโรงเรียนเอกชนที่นับถือศาสนาคริสต์มีนักเรียนอายุตั้งแต่ 4-18 ปีรวมแล้วมีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน แต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน และได้รับวิทยฐานะเป็นโรงเรียนสหศึกษาในเดือนกันยายน 2020 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ การศึกษาด้านวิชาการที่เข้มข้นจากการสอนจากอาจารย์หรือครูผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคนบรรลุผลดีที่สุด อีกทั้งยังให้การศึกษาแบบรอบด้านซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง โรงเรียนมีทั้งหมด 3 ระดับช่วงชั้น Prep School Senior School Sixth Form

Abbey College

Abbey College Cambridge ก่อตั้งเมื่อปี 1994 ตั้งอยู่ที่ Cambridge มีนักเรียนชาวต่างชาติมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อด้าน Engineering, Biology และ Economics วิทยาลัยเปิดสอนหลากหลายสูตรที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ ที่สามารถเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ เช่น Imperial, UCL, Cambridge สาขาที่โดดเด่น เช่น Engineering, Economics, Biology Abbey College Cambridge มีหลักสูตรดังนี้ GCSEs A-Levels International Foundation Programme Pre-Sessional Programme Elite University Preparation Academic English

St Andrew’s College

St. Andrew’s College Cambridge ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ตั้งอยู่ที่ในใจกลางเมือง Cambridge ซึ่งล้อมรอบด้วยวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร โรงเรียนมุ่งมั่นในการให้การศึกษาที่ดีเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ปัจจุบันมีนักเรียนชาวอังกฤษ 30% และนักเรียนต่างชาติ 70% โรงเรียนเป็นทั้งแบบโรงเรียนไป-กลับและแบบโรงเรียนประจำ โดยมีหอพักห่างจากโรงเรียนประมาณ 5-10 นาที โรงเรียนโดดเด่นเรื่องการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ โดย 60% ของอาจารย์มาจาก University of Cambridge หรือได้รับ PhD จาก University of Cambridge นอกจากนี้โรงเรียนยังมีติวเตอร์ส่วนตัวเพื่อให้คำปรึกษากับนักเรียน โรงเรียนเปิดสอนหลักหลักสูตรดังนี้ GCSE Pre A Level Course A Level Foundation

1 2 3 7