บทความ

ฤดูกาล และสภาพอากาศของประเทศอังกฤษ

สำหรับน้อง ๆ ที่วางแผนเตรียมตัวไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ การศึกษาสภาพอากาศก็เป็นสิ่งจำเป็นที่น้อง ๆ ต้องรู้เพื่อที่เตรียมตัวรับการสภาพอากาศที่จะเจอ เตรียมเสื้อผ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม ยาสามัญเบื้องต้นหรือสำหรับโรคประจำตัวต่าง ๆ การรู้จักว่าประเทศอังกฤษ ประกอบไปด้วยฤดูอะไรบ้างในช่วงไหน ก็จะช่วยให้การวางแผนเดินทางไปเรียนต่อในประเทศอังกฤษเป็นเรื่องง่ายขึ้น

อาหารพื้นเมืองของคนอังกฤษ

ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว ณ ที่แห่งใดบนโลกใบนี้ เรื่องอาหารถือเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะ กองทัพของเราต้องเดินด้วยท้องนั่นเอง ดังนั้นก่อนเราจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศใดก็ตาม ควรต้องมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของที่นั้นๆไว้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมในการเป็น Survivor ของทริปนั้น ๆ

เรียนอยู่ต่างประเทศก็ผอมได้!!

สำหรับน้องๆที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วคิดว่าวันๆต้องกินแต่ Fast food ที่นอกจากจะทำให้เสียสุขภาพแล้วยังทำให้เกิดโรคอ่วนตามมาอีกด้วยวันนี้ทาง เรา NC World Education Links จะมานำเสนอเมนูที่สามารถทำได้ง่ายๆ

ทำไมเลือกเรียนที่ Nankai University

Nankai University ตั้งอยู่ที่เมือง Tianjin มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศจีน จัดเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศจีน จากการจัดอันดับนิตยสาร Times Higher Education มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาจีน

ทำไมต้องเรียน The University of Winchester

University of Winchester เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ก่อตั้งเมื่อปี 1840 ตั้งอยู่ที่เมือง Winchester ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ของเมืองเก่าในอังกฤษไว้อยู่ มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 600 คน จากกว่า 60 ประเทศ ทำให้นักศึกษาได้พบปะกับเพื่อนต่างชาติและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้ตลอด อีกทั้งเมือง Winchester เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของสหราชอาณาจักร

1 10 11 12 13 14 17