ข่าวสาร

Strathclyde

University of Strathclyde ก่อตั้งเมื่อปี 1796 โดยชื่อ Andersonian Institute และได้รับวิทยาฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1964 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Glasgow ประเทศสกอตแลนด์ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทั้ง Business School และ ด้านเทคโนโลยี โดยมี  University of Strathclyde Technology and Innovation Centre เป็นศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะหลาย ๆ หลักสูตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ถือเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสกอตแลนด์ และมีแผนกงานวิจัยด้าน Electrical Power Engineering and Energy ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป   มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 4 ภาคคณะวิชาดังนี้ Faculty of Engineering Faculty of Humanities & Social Sciences Faculty of Science […]

เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียนสอนภาษา ISI Japanese Language School

ISI ก่อตั้งปี 1992 ตั้งอยู่ที่ โตเกียว เกียวโต และนางาโนะ มีหลากหลายหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเลือกคลาสที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อมหาวิทยาลัย การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การพัฒนาทักษะการพูด การทำงานที่ญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น

1 2 3 4 5