d’Overbroeck’s

d'Overbroeck's เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาชั้นนำในเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ มีนักเรียนตั้งแต่อายุ 11-18 ปีในหลักสูตร GCSE, IGCSE และ A-Level  จาก Independent Schools Inspectorate report ฉบับล่าสุดให้คะแนนว่ายอดเยี่ยมทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาตนเอง ทางโรงเรียนมีชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความสนใจจากครูที่มีคุณสมบัติสูงในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการสอบต่างๆ