Edith Cowan University

Edith Cowan University  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลียตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ก่อตั้งในปี 1902 ต้นกำเนิดหลักของมหาวิทยาลัยนี้คือ Claremont Teachers College ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ใน 2022 Good Universities Guide ECU ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียในด้านคุณภาพการสอน การพัฒนาทักษะ การสนับสนุนนักศึกษา อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ทรัพยากรการเรียนรู้ และประสบการณ์โดยรวม นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยระดับประเทศที่ได้รับคะแนนระดับ 5 ดาวในด้านคุณภาพการสอนมาเป็นเวลา 15 ปี

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนเป็น 7 ภาคคณะวิชาหลักๆ ดังนี้
School of Business and Law
School of Arts and Humanities
School of Education
School of Engineering
School of Medical and Health Sciences
School of Nursing and Midwifery
School of Science