Exeter College

Exeter College ก่อตั้งเมื่อปี 1314 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Exeter ได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นหนึ่งในสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร ในแต่ละปีมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 100 คนจากกว่า 20 ประเทศ และให้ความสำคัญกับนักเรียนแต่ละคน มีการเรียนการสอน การดูแลเอาใจใส่ และโครงการสนับสนุนนักเรียนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

ในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อาคารแต่ละหลังสร้างขึ้นสำหรับแต่ละสาขาวิชา (เช่น STEM ศิลปะสร้างสรรค์ ธุรกิจ กีฬา) นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกวิชาเรียนได้หลากหลาย จากคุณวุฒิต่าง ๆ ที่โรงเรียนเปิดสอน เพื่อปูทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย (A levels, IB, BTEC) ไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ Full-Time และหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีโอกาสได้เรียนร่วมกับชาวอังกฤษ   ตลอดเวลาที่เรียนอยู่นั้น ฝ่ายสนับสนุนนักเรียนต่างชาติจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนและแนะนำนักเรียนเรื่องที่พัก การดูแลเอาใจใส่ต่าง ๆ ภาษาอังกฤษวิชาการ รวมทั้งการเตรียมตัวเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

Exeter College เปิดสอนหลักสูตรดังนี้
วิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
หลักสูตรอาชีพ และเฉพาะทาง
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ