INTO

INTO เป็นวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดสอนมาแล้วกว่า 10 ปีและมีนักเรียนมากกว่า 50,000 คน มีเป้าหมายเตรียมพร้อมให้แก่นักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทในมหาลัยชั้นนำที่สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลีย โดยทาง INTO มีพาร์ทเนอร์กับมหาลัยต่างๆ ดังนี้

University Partners UK
City, University of London
Manchester Metropolitan University
University of Manchester
Newcastle University
The University of East Anglia
The University of Exeter
Queen’s University Belfast
University of Stirling

University Partners USA
Colorado State University
Drew University
George Mason University
Hofstra University
Illinois State University
Oregon State University
Saint Louis University
Suffolk University
The University of Alabama at Birmingham
The University of Arizona
University of South Florida

University Partners Australia
The University of Western Australia

โดยคอร์สที่ทาง INTO เปิดสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีดังนี้
A-levels
Foundation
International year one
Graduate diploma
Pre-masters
English language course