Rose of York

Rose of York – Language School ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1989 เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนภาษาแล้วนักเรียนยังสามารถได้เรียนรู้วัฒนธรรมอังกฤษแท้ๆ  เพื่อทำให้ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษนั้นดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ Rose of York ได้รับการรับรองจาก British Council และเป็นศูนย์สมัครสอบให้แก่ Trinity College London

Rose of York มีคอร์สภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากมาย เช่น
IELTS Preparation
General English
Business English
English for Work
English for Cabin Crew เป็นต้น