Birkbeck

Birkbeck, University of London

Birkbeck, University of London หนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่ม University of London ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1823 ในฐานะวิทยาลัยการศึกษาผู้ใหญ่ Birkbeck เป็นโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากมีหลักสูตรทั้งหมดเป็นหลักสูตรที่มาการเรียนการสอนช่วงเย็นและช่วงเวลาพิเศษส่วนใหญ่ ที่มีทั้งนักศึกษาแบบ Full Time และกลุ่มนักศึกษาที่เป็นคนทำงานจากหลากหลายสาขาอาชีพจากทั่วประเทศมาเรียนด้วยกัน ทำให้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น รวมทั้งเปิดโลกทัศน์มากยิ่งขึ้น ถือเป็นการสร้าง connection ในอนาคต และยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนและทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงในการวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์มีแนวคิดในการทำวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับสังคม Birkbeck, University of London ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของ University of London  ที่การันตีมาตรฐานการศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1823 ในเมือง Bloomsbury  เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดหลักสูตรภาคค่ำ (Evening Study)  เหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากทำงานและเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยไม่กระทบกับงาน สำหรับการจัดอับล่าสุด ได้อันดับที่ 128 จาก Times University […]