University of York

University of York

University of York เป็นมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน เมืองวัฒนธรรมอันเก่าแก่อย่าง York ก่อตั้งขึ้นในปี 1962 ถึงแม้ว่าจะก่อตั้งมาได้ประมาณ 50 ปี แต่ด้วยคุณภาพด้านระบบการเรียนการสอน ทำให้มหาวิทยาลัยนี้กลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยที่โดนเด่นด้านระบบการเรียนการสอนและการวิจัย University of York ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 17 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในอังกฤษของ The Complete University Guide 2016 รวมไปถึงอันดับที่ 103 โดยการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2015 ถือเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในเกรดเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัย York เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell group (ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยคุณภาพยอดเยี่ยม และมีคุณภาพการเรียนการสอนที่โดดเด่น) ที่นี่มีนักศึกษาประมาณ 11,883 คน มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 3,321 คนจากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองที่มีความปลอดภัย University […]