Canberra

University of Canberra ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 ณ เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เกี่ยวข้องกับ Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning และ the New Generation Universities นักศึกษากว่า 70,000 คนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 1970 มหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรุ่นเยาว์ 20 อันดับแรกของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรุ่นเยาว์ประจำปี 2020 โดย Times Higher Education (THE) มหาวิทยาลัยขึ้นอันดับ 18 จากอันดับ 34 ในรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอายุต่ำกว่า 50 ปีของ THE ฉบับล่าสุด

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนเป็น 5 ภาคคณะวิชาหลักๆ ดังนี้
Arts and Design
Business, Government and Law
Education
Health
Science and Technology