Western Sydney University

Western Sydney University  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐใน Greater Western Sydney ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย Western Sydney เป็นชุมชนที่มีความใกล้ชิดกันของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่หลากหลาย โดยมีนักศึกษาประมาณ 48,500 คนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกด้วยกัน ทั้งนี้ในปี 2564 ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 300 อันดับแรกของโลกและอันดับที่ 18 ในประเทศออสเตรเลียในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนหลายภาคคณะวิชาเช่น
School of Business
School of Computing, Engineering and Mathematics
School of Education
School of Humanities and Communication Arts
School of Law
School of Medicine
School of Nursing and Midwifery
School of Social Sciences and Psychology
School of Science and Health