รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

Myddelton College

Myddelton College Summer School 2017 โรงเรียน Myddelton College เป็นโรงเรียนมัธยมแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวลล์ ที่มีความปลอดภัยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม มีทั้งแบบพักประจำและไปกลับ…

Read more

Tettenhall College

Tettenhall College เป็นโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศอังกฤษในหมู่บ้าน Tettenhall ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 40 นาทีจาก Birmingham Airport –  มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่พิเศษเหมาะสมสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-18…

Read more

Cheltenham College

      Cheltenham College ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1841 เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของสหราชอาณาจักร ซึ่งเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนการสอน ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานที่ รวมถึงหอพักในโรงเรียน…

Read more
university of winchester, Study abroad, nc world education links

University of Winchester

      University of Winchester เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ก่อตั้งแต่ปี 1840 ตั้งอยู่ที่เมือง Winchester มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองที่มีความปลอดภัยสูงและมีระบบดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐาน โดยนักเรียนสามารถนั่งเครื่องบินไปลงที่ Southampton Airport…

Read more

Queen Ethelburga’s Collegiate

      โรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 14  – 19 ปี เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับหลักสูตร GCSEs และ A Level…

Read more

INTO Newcastle University London

      Newcastle University London มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการมานานกว่า 180 ปี โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีคอร์สเด่นในด้าน Business เป็นอย่างมาก…

Read more

INTO University of Gloucestershire

      University of Gloucestershire เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งในเมือง Gloucestershire ประเทศอังกฤษ และมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต โดยมี…

Read more

Windermere School

      Windermere School โรงเรียนสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 – 18 ปี ที่ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติ Lake District…

Read more
Middlesex University

Middlesex University

      Middlesex University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุกว่า 130 ปี ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1878 และมี 4…

Read more
cranfield university, study abroad, nc world education links, เรียนต่ออังกฤษ

Cranfield University

ถ้าพูดถึง การเรียนต่อประเทศอังกฤษ Cranfield University มหาวิทยาลัยแครนฟิล์ด นับเป็นมหาวิทยาลัยต้นๆ ที่คนอยากเรียนต่อต่างประเทศจะนึกถึง เพราะมีชื่อเสียงดี ranking สูง Cranfield University มหาวิทยาลัยแครนฟิล์ด ก่อตั้งเมื่อ…

Read more